Hướng dẫn cách ép đồ Huyền Tinh!


Sau đây là cách tiến hành khảm nạm trang bị Huyền tinh (tím) tại máy chủ Võ Lâm Thiên Tử


A. Hình ảnh 1 số công cụ khảm nạm đồ tím :

         1. Đá huyền tinh:
                  1.1. Hình dạng :

 

 

                  1.2 Cách kiếm + Phân loại : Dã tẩu , Phong Lăng Độ ( Bắc ), chế tạo tại thợ rèn , các event. Đá có từ cấp 1 tới cấp 10. Tất nhiên càng cấp cao càng quý và xác suất khảm nạm thành công lớn hơn.

          2.Đá ma thuật :

Gồm 6 loại tương ứng với 6 dòng của trang bị. Bạn muốn hút vào dòng nào thì dùng đá loại ấy .

Trong 6 loại đó ta lại chia làm hai kiểu khác nhau là đá dòng hiện và đá dòng ẩn . Đá dòng hiện thì không phân biệt ngũ hành. Đá dòng ẩn phân biệt ngũ hành và phải xài đúng hệ mới khảm nạm được.
Ví dụ: muốn khảm nạm 1 cái mũ hệ hỏa thì phải xài đá hệ hỏa.


Ta chú ý điểm quan trọng sau :

         1.Đá dòng hiện ( Hay còn gọi Nguyên khoáng ) : Đá ma thuật dòng 1 hút dòng xanh 1 của trang bị bạn muốn hút và chuyển sanng dòng 1 của đồ tím . Tương tự đá dòng dòng 3 lấy dỏng chuyển dòng 3 . Đá dòng 5 lấy dòng 5 chuyển dòng 5 .
Đá dòng ẩn ( Hay còn gọi nguyên thạch ) : Đá ma thuật dòng 2 hút dòng ẩn 2 của trang bị xanh và chuyển sang dòng 2 của đồ tím .....


         2.Các loại đá này qua nhiệm vụ dã tẩu và đổi điểm tống kim mà có được .

Đá ma thuật dòng hiện 1 : Đá Huyền Thiết

 

 

 

Đá ma thuật dòng hiện 2 ( dòng 4) : Đá Mật Ngân

 

 

 

Đá ma thuật dòng hiện 3 ( Dòng 6): Đá Chu Sa

 

 

 

Đá dòng ẩn 1 ( dòng 2) : Đá Khổng Tước

 

 

 

Đá dòng ẩn 2 ( dòng 4 ) : Đá Phù Dung

 

 

 

Đá dòng ẩn 3 ( dòng 6 ) :Đá Chung Nhũ

 

 

Hướng dẫn khảm nạm trang bị Huyền Tinh bằng hình ảnh

 

Hướng dẫn các bước khảm nạm trang bị Huyền Tinh:
Ví dụ cụ thể với một chiếc Tích Lịch Kim Phụng Giáp

         1.Tạo trang bị tím trống :

Bước 1: Đến Thợ Rèn, chọn Chế tạo, đặt vào trang bị trắng hoặc xanh dự định khảm thành đồ tím.
VD: Muốn làm 1 cái áo tím thì mang áo cùng loại Thợ Rèn + 1 viên đá huyền tinh + ít tiền. Đặt như sau:

 

 

 

Sau đó nhấn vào nút Chế Tạo, kết quả:

 

 

 

Bước 2: Tạo viên đá thuộc tính có dòng 1 của trang bị tím muốn làm . (Ở đây là dòng Thời Gian Phục Hồi 30)

Chọn chức năng Lấy và đặt đồ dùng như sau:

 

 

 

VD: Với cái áo trên ta làm viên đá thuộc tính như sau:

Ta muốn hút dòng thời gian phục hồi, vậy phải tìm 1 cái áo có thời gian phục hồi:

 

 

 

Và đặt nó như sau:

 

 

 

Nhấn vào nút Nâng Cấp thì ta được viên đá như sau:

 

 

 

Bước 3: Khảm đá thuộc tính vào trang bị tím trống

Chú ý: Làm lần lượt từng dòng, hết dòng 1 đến dòng 2.....

Nguyên liệu: Trang bị Huyền Tinh trống + Viên Khoáng Thạch chứa thuộc tính ta đã làm ở trên ( dòng Thời Gian Phục Hồi ) + 1 Viên Huyền Tinh Kháng Thạch + Phụ liệu (Thủy Tinh hoặc Phúc Duyên Lộ) + 1 vạn lượng.


Với cái áo trên ta làm như sau:

 

 

Nhấn vào nút Khảm nạm kết quả là cái áo trống đã có Thời Gian Phục Hồi:

 

Bước 4: Khảm dòng ẩn 1 ( dòng 2 )

 

 

Ta lại làm như cũ, nhưng phải chú ý là đã có thuộc tính ngũ hành. Trang bị mình muốn khảm nạm có hệ gì thì phải dùng đá ma thuật hệ ấy. Vì thế với dòng 2 ta dùng đá ma thuật dòng 2 có hệ tương ứng.

BQT Kính Bút!