Vào đợt khai mở lần này, Võ Lâm Ký Ức cho ra mắt tính năng Thiên Trì Mật Cảnh. Đồng đạo sẽ lần lượt vượt qua 4 tầng, tựa mê cung với nhiều quái thú cản đường. Thông tin cụ thể bên dưới:

NPC LIÊN QUAN:

 

NPC Ghi chú

Thiên Trì Mật Cảnh

Thần Bí Thương Nhân

- Vị trí: Tương Dương – Tọa độ: 194/199

- Chức năng: Đối thoại với NPC này để vào bản đồ Ngọn Núi Trường Bạch


Thiên Trì Mật Cảnh

Người tiếp dẫn Thiên Trì Mật Cảnh

- Vị trí: Ngọn Núi Trường Bạch – Tọa độ: 199/202

- Chức năng: Đối thoại với NPC này để vào tầng 1 Thiên Trì Mật Cảnh.

VẬT PHẨM LIÊN QUAN:

 

Vật phẩm Ghi chú

Thiên Trì Mật Cảnh


Thiên Trì Mật Lệnh

- Nguồn gốc: Mua tại Cửa hàng Tiền vạn hoặc nhận thưởng miễn phí hàng ngày từ Lệnh bài Ký Ức.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán.Xếp chồng 50 cái/1 ô. Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nộp cho người tiếp dẫn Thiên Trì khi tham gia tính năng.

Thiên Trì Mật Cảnh

Lệnh Bài Thông Hành

 

- Nguồn gốc: Mua tại Cửa hàng Tiền Vạn.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán.Xếp chồng 50 cái/1 ô. Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

- Công dụng: Cá nhân vào trạng thái phi chiến đấu.

- Giới hạn: Chỉ sử dụng trong bản đồ Thiên Trì Mật Cảnh.

- Thời hạn sử dụng:  Không giới hạn

 

Thiên Trì Mật Cảnh

Lệnh Bài Thông Hành Nhóm

 

- Nguồn gốc: Mua tại Cửa hàng Tiền Vạn.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán.Xếp chồng 50 cái/1 ô. Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

- Công dụng: Tổ đội vào trạng thái phi chiến đấu.

- Giới hạn: Chỉ sử dụng trong bản đồ Thiên Trì Mật Cảnh.

- Thời hạn sử dụng:  Không giới hạn

 

Thiên Trì Mật Cảnh

Truyền Tống Phù Thiên Trì Mật Cảnh tầng 4

 

- Nguồn gốc: Mua tại Cửa hàng Tiền Vạn.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán.Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

- Công dụng: Truyền tống vào tầng 4 Thiên Trì Mật Cảnh

- Thời hạn sử dụng: Không giới hạn

 

Nội dung chi tiết

Báo danh:
 • Đối thoại với NPC Thần Bí Thương Nhân ở Tương Dương (194/199) để vào bản đồ Ngọn núi Trường Bạch.
 • Sau đó, đối thoại với NPC Người tiếp dẫn Thiên Trì Mật Cảnh (199/202) để được truyền tống vào vị trí ngẫu nhiên ở tầng 1 Thiên Trì Mật Cảnh.
 • Nếu là 1 tổ đội thì đội trưởng có thể thực hiện việc đối thoại để đưa cả tổ đội vào cùng 1 vị trí ở tầng 1.
Tham gia:
 • Sau khi vào tầng 1, nhân vật phải tự tìm đường lên tầng 2.
 • Tầng 1 là 1 mê cung. Nhiều loại quái sẽ cản đường. Để dễ dàng vượt tầng 1 hơn, cần thực hiện:

  + Nếu là cá nhân đơn lẻ có thể sử dụng Lệnh Bài Thông Hành để rơi vào trạng thái phi chiến đấu.

  + Nếu là tổ đội thì chủ tổ đội có thể sử dụng Lệnh Bài Thông Hành Nhóm để cả tổ đội rơi vào trạng thái phi chiến đấu.
 • Đường lên tầng 2 phải đi qua NPC Ẩn Sĩ Cao Nhân. Có 2 cách qua:

  + Nếu đã ở trạng thái phi chiến đấu thì có thể đối thoại với NPC Ẩn Sĩ Cao Nhân để qua.

  + Phải thu thập các vật phẩm Đao, Thương, Kiếm từ việc mở rương. Giao nộp các vật phẩm này cho NPC Ẩn Sĩ Cao Nhân để được học khinh công, sử dụng khinh công để qua.
 • Tại tầng 2,  có 1 người hướng dẫn lên tầng 3. Nếu là tổ đội thì phải đợi tất cả các thành viên cùng lên tầng 3.
 • Tầng 3 có nhiều khu vực. Mỗi khu vực có 3 loại quái. Sau khi đánh bại quái, có thể nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm cùng vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Cuối tầng 3 có đường dẫn lên tầng 4. Có thể sử dụng vật phẩm Truyền Tống Phù Thiên Trì Mật Cảnh tầng 4 để vào thẳng tầng 4.
 • Tầng 4, boss Hoàng Nhan Quảng Dương xuất hiện ngẫu nhiên trong ngày. Cá nhân hoặc tổ đội đánh bại được boss (có sát thương cao nhất lên boss) sẽ có thể nhận được phần thưởng ngẫu nhiên hấp dẫn, trong đó có Bảo Rương Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái.
 

Lưu ý:

 • Trong khi tham gia nếu bị rời mạng hoặc về thành dưỡng sức thì sẽ thoát ra khỏi bản đồ Thiên Trì Mật Cảnh.

BQT Kính Bút!