Nhằm mang đến cơ hội để tình nghĩa giang hồ giữa quý đồng đạo với các bằng hữu võ lâm thêm phần thâm giao, Bổn Trang chính thức ra mắt tính năng Kiếm Gia Mê Cung.

Đến với Kiếm Gia Mê Cung, quý đồng đạo sẽ được kề vai sát cánh cùng các hảo hữu của mình để vượt qua những cửa ải bí ẩn đầy thử thách và được sở hữu nhiều vật phẩm quý báu. Thân mời đồng đạo cùng xem qua nội dung tính năng hấp dẫn này:

Hành trình chinh phục Kiếm Gia Mê Cung

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
 
 • Hồi Sinh Phù bán tại Cửa Hàng Tiền Vạn.
 • Ngọc Long Lệnh Bài bán tại Cửa Hàng Tiền Vạn.

Võ Lâm Truyền Kỳ
 

Võ Lâm Truyền Kỳ
 
 • Từ Xa Phu đi đến Thí Luyện Cốc.
 • Sau đó đến gặp NPC Tiểu Chu Chu (tại Thí Luyện Cốc) để biết số lần tham gia trong ngày và báo danh.

Võ Lâm Truyền Kỳ
 

Võ Lâm Truyền Kỳ
 
 • Lập tổ đội từ 06 - 08 nhân vật cấp 120 trở lên để báo danh tham gia.
 • Chỉ đội trưởng mới được báo danh và các thành viên trong tổ đội phải thỏa hết điều kiện mới được tham gia.

Võ Lâm Truyền Kỳ
 
 • Vào mỗi ải sẽ có 01 bia đá ở giữa hướng dẫn cách vượt ải trong ải hiện tại. Lưu ý các ải khác nhau có yêu cầu khác nhau.

Võ Lâm Truyền Kỳ
 
 • Chung quanh có 04 vị trí để khi vượt ải xong có thể truyền tống sang ải khác.
 • Yêu cầu là hơn 50% thành viên trong tổ đội đạp lên mới truyền tống được.

Võ Lâm Truyền Kỳ
 
 • Vượt qua mỗi ải sẽ nhận được 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Tiêu diệt được Boss Long Cửu Thiên ở ải cuối nhận được 300.000.000 điểm kinh nghiệm cùng những phần thưởng hấp dẫn khác.

Phần thưởng hoàn thành sự kiện trong mỗi gian phòng

 • Khi hoàn thành mỗi sự kiện trong mỗi gian phòng thì tất cả nhân vật trong tổ đội sẽ nhận được 01 Bảo Rương Kiếm Gia và 50.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật.
 • Nếu đã nhận tối đa điểm kinh nghiệm trong ngày thì vẫn có thể sử dụng Bảo Rương nhưng  không nhận được điểm kinh nghiệm và chỉ có thể nhận vật phẩm (nếu có).
 • Lưu ý: Nhận tối đa 05 Bảo Rương Kiếm Gia/ngày/nhân vật.
Hình ảnh Ghi chú
Bảo Rương Kiếm Gia
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng Kiếm Gia Mê Cung nhận được.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận được phần thưởng trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng mở Bảo Rương Kiếm Gia
 • Sử dụng Chìa Khóa Như Ý nhận được ngẫu nhiên các điểm kinh nghiệm sau:
Điểm kinh nghiệm
10.000.000 điểm kinh nghiệm
20.000.000 điểm kinh nghiệm
30.000.000 điểm kinh nghiệm
40.000.000 điểm kinh nghiệm
50.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Sử dụng Chìa Khóa Vàng nhận được 01 trong các vật phẩm bên dưới:
Vật phẩm
Bảo Rương Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái
Bảo Rương Mảnh Trang Bị Hoàng Kim
Mặt Nạ Anh Hùng Chiến Trường
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao
Chìa Khóa Như Ý
Càn Khôn Song Tuyệt Bội
 Vũ Đã Hà
Thanh Bình Lạc
Hồi Xuân
Khô Mộc
 Lưu Vân
Nê Trạch
Lôi Hỏa Kiếp
Mê Túy Thiên Hương
Điệp Vũ Hoa Phi
10.000.000 điểm kinh nghiệm
20.000.000 điểm kinh nghiệm
30.000.000 điểm kinh nghiệm
40.000.000 điểm kinh nghiệm
50.000.000 điểm kinh nghiệm

Phần thưởng tiêu diệt Boss Long Cửu Thiên

 • Phần thưởng ngẫu nhiên rơi ra từ Boss sẽ chuyển trực tiếp vào hành trang của nhân vật:
Vật phẩm

Bảo Rương Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

(Mỗi cá nhân trong tổ đội sẽ nhận được) 300.000.000 điểm kinh nghiệm
Và một số phần thưởng khác.
 
 

Lưu ý

 • Vượt ải 03 lần/ngày/nhân vật, số lần đi trong ngày được cộng dồn tối đa là 03 ngày.
 • Nhân vật tử vong trong khi vượt ải có thể quay lại ải đang đánh bằng Phục Sinh Phù.
 • Thời gian báo danh Kiếm Gia Mê Cung là vào đầu mỗi giờ. Ví dụ: 10h00, 11h00, 12h00 ...

BQT Kính Bút!