Đồng đạo đối thoại với 1 Hoa Đăng thì sẽ xuất hiện 1 câu hỏi và các câu trả lời tương ứng dưới dạng trắc nghiệm.

Thời gian diễn ra:

Các ngày diễn ra Số đợt diễn ra trong ngày Thời gian diễn ra
Hằng ngày 1

Từ 18h00 đến 21h00

Cách thức tham gia:

- Bắt đầu mỗi đợt Hoa Đăng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở Thanh Thành Sơn, Vũ Di Sơn, Điểm Thương SơnHoa Sơn Cảnh Kỹ Trường.

- Cứ cách 15 phút, Hoa Đăng sẽ tái xuất hiện 1 lần. Lặp lại trong vòng 3 giờ.

- Người chơi đối thoại với 1 Hoa Đăng sẽ xuất hiện 1 câu hỏi và các câu trả lời tương ứng dưới dạng trắc nghiệm.

- Người chơi chọn 1 câu trả lời trong số các câu đó. Khi người chơi trả lời đúng sẽ tiếp tục xuất hiện thêm 1 câu hỏi và các câu trả lời. Nếu trả lời đúng nữa sẽ tiếp tục xuất hiện thêm 1 câu hỏi và các câu trả lời.

- Trả lời đúng mỗi câu, nhận được 2 triệu điểm kinh nghiệm. Nếu người chơi trả lời đúng 3 câu hỏi liên tiếp sẽ nhận được phần thưởng: ngẫu nhiên từ 5 đến 25 triệu điểm kinh nghiệm, hoặc các loại vật phẩm sử dụng trong Võ Lâm Ký Ức, đồng thời Hoa Đăng sẽ biến mất.

- Người chơi trả lời sai 1 câu hỏi bất kỳ thì vẫn có thể đoán tiếp tục mà không cần tìm Hoa Đăng khác.

Lưu ý

- Mỗi ngày, số lần đoán đúng cho phép từ 50 đến 300 lần/mỗi nhân vật phụ thuộc vào cấp độ trùng sinh của nhân vật.

- Chỉ có nhân vật cấp 50 trở lên mới có thể tham gia đoán Hoa Đăng.

- Điểm kinh nghiệm mỗi câu đoán đúng không được cộng dồn.     

BQT Kính Bút!