Trong hành trình bôn tẩu giang hồ các nhân sĩ võ lâm luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, con đường hành hiệp trước mắt luôn còn nhiều chông gai, tất cả điều đó dường như không thể làm chùn bước chân giang hồ luôn xả thân vì nghĩa.

Thế nhưng thế sự khó lường, các nhân sĩ võ lâm lại phải tiếp tục đối mặt với một thử thách mới đầy hiểm nguy khi giặc cỏ lại tiếp tục hoành hành quấy nhiễu, các nhân sĩ võ lâm sẽ phải đối mặt như thế nào với thử thách đầy cam go trong hành trình Vận Tiêu?

Thời gian & đối tượng tham gia

 • Đối tượng: Nhân vật đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).

NPC liên quan

NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Xe Ngựa
 • Nguồn gốc:
  • Xuất hiện khi nhận nhiệm vụ tại NPC Người Vận Chuyển.
  • Di chuyển theo đoạn đường định sẵn.
 • Lưu ý:
  • Xe Ngựa có thể bị tấn công bởi người chơi khác, đồng thời rơi ra Hỗn Nguyên Tinh Lộ.
  • Nếu NPC Xe Ngựa bị người khác tiêu diệt thì nhiệm vụ thất bại và Hỗn Nguyên Linh Lộ sẽ không được trả lại nhân vật đã nhận nhiệm vụ.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Người Vận Chuyển
 • Vị trí: Phượng Tường (195/172).
 • Công dụng: Nơi nhân vật nhận nhiệm vụ hộ tống Xe Ngựa.
 • Lưu ý:
  • Mỗi lần, tối đa 20 nhân vật nhận nhiệm vụ cùng lúc.
  • Khi 1 nhân vật hoàn thành nhiệm vụ thì nhân vật mới có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ.
  • Nhận nhiệm vụ này 3 lần/nhân vật/ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thương Buôn
 • Vị trí: Phượng Tường (233/172).
 • Công dụng: Đích đến của nhiệm vụ và nhận 1 Hỗn Nguyên Linh Lộ40.000.000 kinh nghiệm.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giặc Cỏ
 • Vị trí: Xuất hiện ngẫu nhiên trên đường hộ tống NPC Xe Ngựa.
 • Chức năng:
  • Tấn công và cản trở Xe Ngựa đến đích là NPC Thương Buôn.
  • Nếu NPC Xe Ngựa bị tiêu diệt thì nhiệm vụ thất bại và Hỗn Nguyên Linh Lộ sẽ không được trả lại nhân vật đã nhận nhiệm vụ.

Vật phẩm liên quan

Tên vật phẩm Ghi chú

Hỗn Nguyên Linh Lộ
 • Nguồn gốc: Nhận được từ Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, ném ra, bán cửa hàng 0 lượng, không thể xếp chồng.
 • Công dụng: Dùng để nhận nhiệm vụ Vận Tiêu.

Lưu ý

 • Điều kiện nhận nhiệm vụ: đẳng cấp 150 trở lên (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp), cần 1 Hỗn Nguyên Linh Lộ.
 • Khi nhiệm vụ thất bại thì Hỗn Nguyên Linh Lộ sẽ rơi ra, nhân vật khác có thể nhặt.
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhân vật sẽ nhận được phần thưởng 500.000.000 kinh nghiệm và ngẫu nhiên 1 hoặc 2 Hỗn Nguyên Linh Lộ.
 • Mỗi ngày có thể nhận nhiệm vụ tối đa 3 lần.

BQT Kính Bút!