Nhiệm vụ Lễ Quan hàng ngày!

Xin chào quý đồng đạo,

Hôm nay bổn trang xin giới thiệu một tính năng mới - Nhiệm vụ ngẫu nhiên hàng ngày.

Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ: 500.000.000 điểm kinh nghiệm không CỘNG DỒN.

Giới hạn: Mỗi ngày chỉ được nhận nhiệm vụ 1 lần.

Yêu cầu: Đẳng cấp từ 120 trở lên.

Hướng dẫn: Hàng ngày, quý đồng đạo có thể đến đối thoại với Lễ Quan (thôn trấn hoặc thành thị) để tiếp nhận 1 nhiệm vụ ngẫu nhiên gồm: Tiêu diệu quái hoặc Boss Sát thủ!.

Ví dụ hình ảnh:

 


Chúc quý đồng đạo chơi game vui vẻ!

BQT Kính Bút!