Boss Sát Thủ

Nhiếp Thí Trần sẽ giao cho bạn nhiệm vụ cho bạn đi tiêu diệt Boss. Boss này được chia làm 8 cấp. Khi đi giết bạn nên lập tổ đội đông đảo. Một người tiêu diệt được là tất cả nhóm đều hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta có thể bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng nếu muốn. Sau khi tiêu diệt thành công Boss bạn sẽ lấy được Sát thủ lệnh, lấy được trang bị phổ thông, tinh hồng bảo thạch, thuỷ tinh, hoàng kim trang bị..v..vCứ 5 Sát thủ lệnh cùng cấp mang về cho Nhiếp Thí Trần đổi được 1 Sát thủ giản.

Đến 7 thành tìm Nhiếp Thí Trần để nhận nhiệm vụ!

Thành đô 401/310
Phượng Tường 188/199
Biện Kinh 205/190
Lâm An 171/188
Đại lý 196/201
Tương Dương 189/200
Dương Châu 212/185

Cứ 5 Sát thủ lệnh cùng cấp mang về cho Nhiếp Thí Trần đổi được 1 Sát thủ giản.


Boss Sát Thủ cấp 20:

Trác Lãnh Cầm 193 / 184
Tiêu Thiên Ngạo 177 / 189
Mục Minh Kiệt 205 / 193
Tất Vưu Phóng 217 / 190
Địa Điểm: Phục Lưu Mê Cung

   Lục Cửu U 200 / 189
Bộ Hiêu Trần 214 / 196
dục kiếm thu 225 / 191
thiệu hoa dung 223 / 171
Địa Điểm: Kiếm Các Trung Nguyên

Quan Tử Mạc 210 / 196
Bành Thục Hải 200 / 192
bích phù bình 197 / 199
trượng lãnh sơn 199 / 205
Địa Điểm: Bạch Thuỷ Động

Tiêu kiếm tuyết 189 / 192
Kha Thiếu Gia 195 / 180
Chưởng Bát Phương 215 / 189
mộng ất phi 212 / 199
Địa Điểm: Khoả Lang Động

  Tư Đồ Tuyệt Chuỷ 224 / 220
thượng quan lãng 214 / 207
dương thanh ẩn 203 / 196
Nguỵ Chiếm Thân 213 / 200
Địa Điểm: Mãnh Hổ động

Boss Sát Thủ cấp 30:
 
Diêu thủ thu 197 / 187
Bá phách đông 219 / 203
Lương tư nam 218 / 185
Trác thất lang 192 / 180
Địa Điểm: Kim quang động

  kiều đỉnh thiên 215 / 199
Trọng Vô Cực 223 / 190
khí cầm sĩ 236 / 200
Đinh văn dục 215 / 209
Địa Điểm: Bạch Vân Động

Phong ngũ ấn 171 / 219
Khang bất hối 180 / 209
Phương dực viêm 206 / 204
Trữ tâm cuồng 202 / 220
Địa Điểm: Yến Tử Động

Kinh phụ sanh 196 / 204
Hoắc Trấn Phi 194 / 201
Quản Vô Yếm 207 / 204
Diệp vĩnh ân 204 / 199
Địa Điểm: Dược Vương động tầng 1

  Âu chí phong 156 / 185
Độc cô hiệp 114 / 166
Hống phù nhai 120 / 169
Nghê đại châu 180 / 198
Địa Điểm: vũ di sơn

Boss Sát Thủ cấp 40:

Du thán giang 202 / 217
Hạ hùng phi 180 / 211
Tống vũ phong 200 / 205
Lộ thượng nhân 219 / 226
Địa Điểm: Kinh Hoàng động

Nhiệm tôn hành 220 / 201
Hàn khanh long 220 / 189
Trì phẩm chân 205 / 182
Giản thiết thối 190 / 183
Địa Điểm: phượng nhãn động

Điêu Dị Đao 212 / 198
Đồ tàn sanh 221 / 192
Bàng Vô Tịnh 233 / 198
Lý hoa độ 221 / 207
Địa Điểm: Thần tiên động

Thích ảnh sa 192 / 188
Nguy nhân tử 191 / 174
Cố viễn hề 211 / 185
Tạng đình cốc 207 / 193
Địa Điểm: Kê Quán động

Diêm tự hữu 217 / 185
Đàm hoàng bạo 226 / 190
Thạch cố kiều 201 / 193
Ưng thái hiệp 192 / 181
Địa Điểm: Kiến Tính Phong Sơn động

Boss Sát Thủ cấp 50:

Mạnh đạp hồng 224 / 198
Yên tức hận 215 / 194
Hoắc thanh sương 212 / 200
Miên tư đạo 222 / 204
Địa Điểm: Tín tướng tự hậu viện địa đạo mê cung

Tiếu vọng thâu 224 / 202
Cảo nãi khoát 237 / 205
Mạnh tử vũ 244 / 211
Đường nghĩa chi 258 / 201
Địa Điểm: Hưởng thuỷ động

Lũ vi thiện 199 / 183
Lỗ tranh tranh 190 / 197
Sử tiêu sơn 204 / 187
Tây môn vô giới 213 / 194
Địa Điểm: Thiên tâm động

Giới tình chỉ 215 / 202
Lôi ảo khách 212 / 207
Diệp ngũ long 229 / 202
Tiết tiểu bá 207 / 199
Địa Điểm: động đình hồ đắc sơn động

Mậu Tuất Nhung 215 / 210
Dương Diệm Quân 221 / 200
Du tiêu cường 192 / 194
Cô dự sưu 185 / 216
Địa Điểm: Ngọc Hoa động

Boss Sát Thủ cấp 60:

Uông thệ thuỷ 190 / 202
Yến lưu sanh 195 / 200
Tang thương hải 184 / 203
Bồ thập tam 189 / 206
Địa Điểm: trúc ti động tầng 1

Hậu khất kiếm 208 / 188
Hầu yên tân 191 / 194
Thiệu thất sát 207 / 196
Du vạn lí 210 / 203
Địa Điểm: Tường Vân động tầng 2

Cừu Doãn Sam 190 / 184
Thượng quan chất 195 / 193
Tái viễn bạc 212 / 189
Tưởng huyền viễn 194 / 188
Địa Điểm: Lưu Tiên động tầng 2

Khuất lộc vinh 192 / 206
Lư quán bắc 195 / 205
Giải quy nam 199 / 207
Tùng Vô Ảnh 203 / 200
Địa Điểm: Tuyết Báo động tầng 4

Lạc thê thanh 191 / 190
Bạch thương nham 206 / 184
Biện lưu thiện 221 / 199
Thái tinh thần 207 / 209
Địa Điểm: Dương Giác động
   
Boss Sát Thủ cấp 70:

Hống linh ti 200 / 200
Tào nhân phủ 213 / 203
Trình phúc ba 197 / 210
Đặng an khuê 194 / 206
Địa Điểm: Lão hổ động

Ứng khiếu phong 208 / 195
Phạm triều sương 219 / 198
Phùng song dực 198 / 203
Phó khâu tu 201 / 190
Địa Điểm: Linh cốc động

Lạc long hiền 222 / 203
Cổ thanh dương 203 ,193
Quan thiên vấn 212,189
Hạ thiếu hùng 244,205
Địa Điểm: Thanh loa đảo sơn động

Tô cổ ngâm 203,195
Hồ nhất lang 225,200
Huỳnh vạn kiếp 198,202
Giang trầm nhạn 195,186
Địa Điểm: Đại Tù động

Boss Sát Thủ cấp 80:

Diệp ức anh 221,200
Lạc nhĩ kim 206,199
Mạc nam trúc 212,207
Tần tư du 229,210
Địa Điểm: Băng hà động

Cô Vô Thường 218 187
Liễu tứ gia 231 201
Thí đại Thiếu 29 201
Tôn văn bưu 209 196
Địa Điểm: Nhan thạch động

Đồng bất phúc 193 177
Đường Bác Văn 214 182
Đào Đảo Chủ 201 196
Điền Vô Đạo 189 166
Địa Điểm: Phù dung động

Viên Niệm Tịch 199 194
Trịnh trác quần 203 185
Chương nguyên sùng 212 189
Tạ trọng hầu 211 201
Địa Điểm: Lưỡng Thuỷ động

Vu cửu đồ 192 297
Viên thiên thọ 191 203
Nhạc thượng côn 205 195
Thiêm phúc vân 204 203
Địa Điểm: Dược Vương Động tầng 3

Boss Sát Thủ cấp 90:

Giả giới nhân 205 204
Trịnh cửu nhật 205 191
Chu sở bá 217 200
Trang minh trung 201 197
Địa Điểm: Tiến Cúc động
   
Cam chánh cô 198 207
Vũ nhất thế 157 202
Dương phong dật 181 211
Hà sinh vong 178 194
Địa Điểm: Mê Cung sa Mạc

Tằng chỉ oán 213 199
Vệ biên thành 219 195
Cố thủ đằng 228 199
Chư cát kinh hồng 204 197
Địa Điểm: Xi Vưu Động

Phan Ngạt nhân 156 187
Liên kinh thái 185 171
Bảo triệt sơn 161 163
Vạn hồ tinh 139 160
Địa Điểm: Trường Bạch Sơn Nam Lộc

Trử thiên mẫn 152 171
Đoạn lăng nguyệt 215 172
Tả dật minh 159 171
Nhậm thương khung 234 172
Địa Điểm: Mạc cao quật

BQT Kính Bút!