Luyện tập hàng ngày cùng Mộc Nhân

Xin chào quý đồng đạo,

Hôm nay BQT xin thông báo tính năng Luyện tập cùng Mộc Nhân.

Hình ảnh:Tính chất:

- Có thể xếp chồng 50 mộc nhân/2 ô trống.
- Không khóa, có thể ném ra, có thể giao dịch hoặc bán shop 0 lượng.
- Gọi ra 1 Mộc Nhân ngẫu nhiên 1 trong 5 hệ.
- Có thể gọi ra Mộc Nhân trong góc lag.
- Sử dụng tối đa 100 Mộc Nhân/ngày.
- Chỉ có thể gọi ra Mộc Nhân trong trạng thái chiến đấu.

Nguồn gốc:

Bán tại Cửa hàng Tinh lực


Phần thưởng:

Sau khi kết thúc Mộc Nhân do chính mình gọi ra, nhân vật nhận được 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).

Lưu ý:

- Lệnh Bài Mộc Nhân sử dụng cá nhân, không dùng để luyện tập tổ đội.
- Nhân vật nào gọi ra Mộc Nhân thì Mộc Nhân sẽ có tên theo tên của nhân vật.
- Chỉ những nhân vật nào gọi ra Mộc Nhân và cũng chính là người kết thúc Mộc Nhân đó (damage cuối) thì mới có thể nhận được điểm kinh nghiệm.
- Nhân sĩ nào đánh chết Mộc Nhân của người khác sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm.
- Những người trong cùng tổ đội không thể nhận được điểm kinh nghiệm từ Mộc Nhân của người khác.

Chúc quý đồng đạo có những giây phút giải trí vui vẻ bên bằng hữu!

BQT Kính Bút!