Xin chào tất cả các bạn,

Để giúp cho các bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn và nâng cấp những loại trang bị trong game, dưới đây là hình ảnh đầy đủ của ác loại Ngũ Hành Ấn, Trang Sức (VIP) và 9 loại Thần thú mới!


 

1. Phi Phong


Các loại Phi Phong có thuộc tính tăng dần sau mỗi lần nâng cấp tại Thợ Rèn Thần Bí (Lâm An)

Chú ý: Điều kiện mang vào tùy thuộc vào cấp độ trùng sinh của nhân vật.

Khi chọn nâng cấp Phi Phong, điều kiện trùng sinh có hiện trên khung đối thoại.

Vì vậy, BQT xin phép không giải quyết các trường hợp yêu cầu hạ cấp trang bị này vì không thể mang vào nhân vật sau khi nâng cấp!


 
2. Ngũ Hành Ấn


Các loại Ngũ Hành Ấn có thuộc tính tăng dần sau mỗi lần nâng cấp tại Thợ Rèn Thần Bí (Lâm An)

Ngũ Hành Ấn cấp 1: Cường hóa/Nhược hóa: 100 điểm
Phục hồi sinh lực và nội lực mỗi nửa giây 100 điểm

Ngũ Hành Ấn cấp 10: Cường hóa/Nhược hóa: 1000 điểm
Phục hồi sinh lực và nội lực mỗi nửa giây 200 điểm

Chú ý: Điều kiện mang vào tùy thuộc vào cấp độ trùng sinh của nhân vật.

Khi chọn nâng cấp Ngũ Hành Ấn, điều kiện trùng sinh có hiện trên khung đối thoại.

Vì vậy, BQT xin phép không giải quyết các trường hợp yêu cầu hạ cấp trang bị này vì không thể mang vào nhân vật sau khi nâng cấp!


 
3. Trang Sức Hoàng Gia


Các loại Trang sức có thuộc tính tăng dần sau mỗi lần nâng cấp tại Thợ Rèn Thần Bí (Lâm An)

Chú ý: Điều kiện mang vào tùy thuộc vào cấp độ trùng sinh của nhân vật.

Khi chọn nâng cấp Trang sức, điều kiện trùng sinh có hiện trên khung đối thoại.

Vì vậy, BQT xin phép không giải quyết các trường hợp yêu cầu hạ cấp trang bị này vì không thể mang vào nhân vật sau khi nâng cấp!


 
4. Thần Thú
 
 
Hình ảnh và tên gọi
Thuộc tính
 
9 loại Thần Thú
đều có thuộc tính giống nhau,
chỉ khác nhau về mặt hình ảnh.Lưu ý: Các loại thần thú từ
cấp 5 đến cấp 9 có thể
được nâng cấp tại NPC Bán Ngựa
của Thất Đại Thành Thị
 

 
Chúc tất cả các bạn có những phút giây thoải mái bên bằng hữu!

BQT Kính Bút!